Archeologie

Vertalen zonder een goed begrip van de inhoud van een tekst is onmogelijk. GrondTaal combineert internationale ervaring met taal en vertalen met professionele expertise in archeologie en antropologie. Uw teksten op dit gebied zijn bij GrondTaal dan ook in goede handen.

Gaat uw tekst over een ander vakgebied…neem ook dan contact op met GrondTaal! In overleg bekijken wij of uw tekst door GrondTaal kan worden behandeld, en desgewenst verwijzen wij u door naar een betrouwbaar collega-bedrijf.

Niet alleen voor vakliteratuur kunt u bij GrondTaal terecht. Ook publicaties voor een breed publiek hebben GrondTaals warme belangstelling. Boeken, folders, tentoonstellingsteksten, websites: GrondTaal kan u ermee helpen.