Grondtaal vertaalt.

Vertalen is voor GrondTaal:

Een nieuwe, correcte tekst schrijven die de boodschap van de brontekst zorgvuldig overbrengt.
Soms vraagt dat om een letterlijke vertaling, maar vaak is méér nodig.

GrondTaal kan dat bieden.